Laikraščių surinkimas


Surenkama laikraščius (laikraštinę popieriaus makulkatūrą)