Apie mus

 

UAB „ESPP“ teikia ES finansuojamų projektų rengimo paslaugas įmonėms, valstybės ir savivaldybių įstaigoms, ūkininkams. Konsultacijos apima verslo planų, investicinių projektų, galimybių studijų, paraiškų rengimą. Taip pat administruojame vykdomus projektus, t.y. padedame įsisavinti parengtiems projektams skirtą ES paramą.
Nuo 2008 m. ES projektų rengimo paslaugos buvo suteiktos įvairiose srityse: kultūros paveldo tvarkymo, turizmo, švietimo, sporto, transporto infrastruktūros, žemės ūkio, socialinės paramos, energijos taupymo ir tt.
Esame pasiruošę konsultuoti įvairiais ES projektų rengimo klausimais, todėl nešvaistykite laiko savarankiškam projektų rengimui. Kreipkitės į mus ir kartu išspręsime visus kylančius klausimus bei rasime sprendimą idėjos finansavimui.